Literackie wyzwanie - prawda czy fałsz?

Czy odpowiedzi na postawione w quizie pytania okażą się dużym literackim wyzwaniem? Sprawdźmy!