Statek, okręt... Dobijesz do portu z kompletem punktów?

Czy ta kulturalna podróż zakończy się szczęśliwie? Sprawdźmy. Pomyślnych wiatrów!