Czy odnalazłbyś się w przedwojennej Warszawie?

Gdyby wehikuł czasu przeniósł Cię do dwudziestolecia międzywojennego, czy dogadałbyś się i odnalazł w Warszawie tamtego okresu?