Czy łatwo odgadniesz tytuł opery podanego kompozytora?

Czy wystarczająco dobrze znasz twórczość kompozytorów operowych, by wskazać właściwy tytuł?