Jak dobrze znasz kompozytorów muzyki poważnej?

Czy orientujesz się w tajnikach muzyki poważnej, zwłaszcza w odniesieniu do słynnych kompozytorów?