Jak wiele wiesz o męce i zmartwychwstaniu w muzyce?

Tematyka pasyjna była zawsze chętnie podejmowana przez kompozytorów. Jak wiele wiesz o jej realizacji w muzyce?