Jakie duże są Twoje wiadomości na temat powstania listopadowego?

Wielki zryw narodowowyzwoleńczy z 1830 roku - jak wiele wiesz na jego temat?