Czy te pytania zmuszą Cię do intelektualnego wysiłku?

Podstawą ostrosłupa może być dowolny wielokąt.

Prawda

Fałsz