Jak dobrze znasz współczesną architekturę?

1 / 10

Tuluzy

Marsylii

Ronchamp

Avignon