Czy zgadniesz, o której europejskiej stolicy mowa?

W tym europejskim mieście w latach 1814-1815 obradował kongres, na którym ustalono nowy ład w Europie, jego decyzją powstało m.in. Królestwo Polskie połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim. O które miasto chodzi?

Rzym

Berlin

Paryż

Wiedeń