Jak dobrze znasz Worda?

Wcięcie akapitowe to:

Przesunięcie w prawo początku pierwszego wiersza na stronie.

Dodatkowe marginesy (wcięcia z prawej i lewej) tekstu w akapicie.

Przesunięcie w prawo początku pierwszego wiersza tekstu w akapicie.

Przesunięcie w prawo całego tekstu na stronie.