Czy jesteś człowiekiem renesansu?

Biologia

Dziedziczenie autosomalne dominujące polega na tym, że:

Dziedziczy się informację genetyczną zawartą w genomie mitochondrialnym

Cechy dziedziczone są w inny sposób niż przez geny znajdujące się na chromosomach

Cecha dziedziczona jest w sprzężeniu z chromosomami innymi niż chromosomy płci i ujawnia się tylko w układzie homozygotycznym

Cecha dziedziczona jest w sprzężeniu z chromosomami innymi niż chromosomy płci i ujawnia się zarówno w układzie heterozygotycznym, jak i homozygotycznym