Czy potrafisz przypisać symbol do religii?

1 / 11

Judaizmu

Taoizmu

Sikhizmu

Zaratusztrianizmu