Moskiewski quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

Kreml moskiewski to gród warowny na wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Moskwy, i oficjalna siedziba:

Dumy Państwowej

Prezydenta Rosji