Czy jesteś człowiekiem renesansu?

Na przełomie których wieków żył Leonardo da Vinci, klasyczny przykład „człowieka renesansu”?

XIV i XV

XV i XVI

XVI i XVII