Czy jesteś na tyle sprytny, aby złamać szyfr?

Jesteś wynajętym szpiegiem amerykańskiego wywiadu. Twojemu partnerowi udało się zdobyć szyfr do cennych rosyjskich baz danych. Niestety, został ranny podczas tej akcji i nie pamięta pięciocyfrowego kodu... Na szczęście pozostawił takie notatki:

1. Druga i trzecia cyfra sumują się do 9.
2. Pierwsza cyfra jest równa drugiej do sześcianu.
3. Suma trzeciej i piątej cyfry daje najmniejszą liczbę mającą dokładnie pięć dzielników.
4. Czwarta cyfra jest równa drugiej od końca cyfrze pomnożonej przez 6.
5. Żadna cyfra się nie powtarza.

2 8 1 6 9

8 2 7 0 9

2 4 6 1 3

3 1 8 6 9

3 8 1 7 6

1 3 6 0 9