Czy znasz znaczenie symboli?

Domu

Historii

Rodziny

Szatana