Czy znasz znaczenie symboli?

Szatana

Historii

Rodziny

Domu