Jak dobrze znasz fizykę?

1 / 15

Dźwięk porusza się z różną prędkością, przechodząc przez różne materiały. Przez co przejdzie najszybciej?

Powietrze

Gumę

Stal

Wodę