Powtórka z WOS-u, czyli co wiesz o polityce?

W jakich latach premierem był polityk przedstawiony na zdjęciu?

Ten polityk nigdy nie był premierem

2005-2006

2001-2004

2009-2010