Czy jesteś daltonistą?

1 / 15

Wielokąt

Kwadrat

Koło

Nie widzę tam kształtu