Jak dobry jesteś z geografii?

Jakie kraje zaliczają się do krajów bałtyckich

Francja, Holandia, Wielka Brytania

Szwecja, Finlandia, Norwegia

Litwa , Łotwa, Estonia

Polska, Niemcy, Dania