Flagi państw świata - znasz je?

Czech

Szwajcarii

Księstwa Lichtenstein

Słowacji