Spróbuj zrobić mniej niż 3 błędy!

1 / 10

„Eugeniusz Oniegin” to poemat dygresyjny stworzony przez:

Aleksandra Puszkina

Michaiła Lermontowa

Nikołaja Gogola