Cel minimum to 7/10 - podejmiesz wyzwanie?

Najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane za wybitne zasługi bojowe, to:

Order Odrodzenia Polski

Krzyż Poległych

Order Virtuti Militari

Order Krzyża Wojskowego