Bałkański quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

1 / 12

Które państwo NIE powstało w wyniku rozpadu Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii, zapoczątkowanego w 1980 roku śmiercią przywódcy Jugosławii Josipa Broza Tity?

Bułgaria

Słowenia

Macedonia

Chorwacja