Odgadniesz fobie tych sławnych osób?

Jakkolwiek zakrawa to na ironię losu, Gustave Eiffel panicznie bał się:

Stalowych konstrukcji

Paryża

Tłumów

Wysokości