Jak poradzisz sobie w tym krzyżówkowym quizie?

Pomyśl nad rozwiązaniem i zaznacz odpowiedź, która ma z nim zgodną pierwszą i kolejną literę.

W _ R _ _ _ _

R _ L _ _ _ _

B _ _ D _

P _ _ E _