Czy jesteś znawcą polskich przysłów?

ale co się komu podoba

ale co drogie

ale co komu potrzebne

ale co szlachetne