Jak wiele wiesz o pierwszym prezydencie USA?

Bohatera Wszechwalk

Ojca narodu

Wielkiego Wodza

Wyzwoliciela