Najsłynniejsze obrazy świata - co o nich wiesz?

1 / 14

Czyje narodziny przedstawione są na tym obrazie Sandra Botticellego?

Nike

Gai

Wenus

Ateny