Czy uda Ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania quizu "wieżowego"?

1 / 10

Obecnie, idee lub przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania albo prowadzące do powstania zamętu, określamy terminem "wieża _____ :

Wodna

Z piasku

Babel

Małpia