Czy uda Ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania quizu "wieżowego"?

Obecnie, idee lub przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania albo prowadzące do powstania zamętu, określamy terminem "wieża _____ :

Małpia

Z piasku

Wodna

Babel