Czy uda Ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania quizu "wieżowego"?

Obecnie, idee lub przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania albo prowadzące do powstania zamętu, określamy terminem "wieża _____ :

Babel

Z piasku

Małpia

Wodna