Czy jesteś oczytany? 8/12 to będzie bardzo dobry wynik!

1 / 12

Akcja powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” toczy się w czasach powstania Chmielnickiego.