Czy rozpoznasz powieść po 3 słowach?

Druga płeć

Utracona

W stronę Swanna

Byt i nicość