Czy rozpoznasz powieść po 3 słowach?

Byt i nicość

Druga płeć

Utracona

W stronę Swanna