Czy rozpoznasz powieść po 3 słowach?

W stronę Swanna

Druga płeć

Byt i nicość

Utracona