Czy wiesz, jakie wydarzenia z Pisma Świętego przedstawiają te obrazy?

1 / 11

św. Piotra

Eliasza

Henocha

św. Jana