Jak wiele wiesz o bitwach stoczonych w średniowieczu na terenie Polski lub z udziałem polskiego rycerstwa?

Rozegrana 1 września 1015 roku bitwa między wojskami Bolesława Chrobrego a oddziałami Henryka II miała miejsce pod:

Poznaniem

Zarogowem

Miechowem

Budziszynem