Test wiedzy na inteligencję językową

Które słowo nie pasuje do pozostałych? NOTATNIK, ZESZYT, BRULION, KSIĄŻKA.

Książka

Zeszyt

Notatnik

Brulion