Podstawy ekonomii - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

Sytuacja na rynku, w której występuje tylko jeden producent danego dobra, to:

Oligopol

Monopol

Monopson

Kartel