12 prostych pytań z geografii, średnia w tym quizie to 8 punktów - poprawisz ją?

1 / 12

Sydney

Melbourne

Canberra