Andrzej Sapkowski - Krew elfów

Czarnego rycerza z piórami na hełmie

Wieży rozpadającej się w pył

Upadku z dużej wysokości

Świata pochłanianego przez ogień