Quiz o Europie - 15 pytań na które każdy Europejczyk powinien znać odpowiedź

1 / 15

Co wyznacza umowną wschodnią granicę między Europą i Azją?

Karpaty

Góry Ural

Rzeka Dniepr

Stepy Akermańskie