Czy uzupełnisz brakujące części ciała w znanych powiedzeniach?

1 / 15

Paszczę

Oczy

Uszy

Zęby