Czy uzupełnisz brakujące części ciała w znanych powiedzeniach?

1 / 15

Oczy

Paszczę

Uszy

Zęby