Czy dobrze znasz węże i ich zwyczaje?

Węże dusiciele nie zabijają swych ofiar przez uduszenie. Śmierć napastowanego następuje w wyniku zatrzymania akcji serca spowodowanego:

Udarem

Połknięciem języka

Wzrostem ciśnienia krwi

Zawałem