który z youtuberów powinien być twoim chłopakiem?

1 / 6

jaka cecha tobą kieruje?

nadzwyczajność

poczucie humoru

odwaga

wrażliwość

dziwaczność