Czy łatwo Ci będzie odpowiedzieć na wszystkie pytania tego quizu?

1 / 10

Małżeństwo z osobą niższego stanu, nierówne i niestosowne to:

Ambiwalencja

Mezalians

Alians

Downtouch