Jeśli zdobędziesz mniej niż 8/12 w tym quizie, masz braki w wiedzy ogólnej!

1 / 12

Valletta

Tallinn

Ryga

Helsinki