Wielkie zabytki w małych miasteczkach - czy znasz je wszystkie?

W jakiej miejscowości znajduje się widoczny na zdjęciu zespół pałacowo-parkowy rodu Zamoyskich?

w Żwirowie

w Brzustówce

w Kozłówce

w Malinówce