Czy masz bogate słownictwo?

1 / 12

Obojętny

Neutralny

Bezstronny

Pejoratywny