Czy masz bogate słownictwo?

1 / 12

Neutralny

Obojętny

Bezstronny

Pejoratywny