Czy jesteś mistrzem zagadek językowych?

W każdym pytaniu pojawi się zagadka, na którą odpowiedzią jest jedno słowo. Twoim zadaniem jest wpaść na pomysł, o jakie słowo chodzi, a następnie zaznaczyć odpowiedź, która ma z nim zgodną pierwszą i ostatnią literę.
Na przykład w poniższej zagadce prawidłowa odpowiedź to: DZWON, więc należy wybrać odpowiedź D ... N.

Choć nie żyję, to mam serce. Choć nie żyję, to jednak biję.

D ... N

N ... A

O ... L

P ... C