Quiz wiedzy o wszystkim po trochu

1 / 10

Kołem

Ziarnem

Kamieniem

Kulą