Lata 50. XX wieku - sprawdź swoją wiedzę!

Pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne w końcu czerwca 1956 miały miejsce w:

Poznaniu

Wrocławiu

Katowicach

Gdańsku