Lata 50. XX wieku - sprawdź swoją wiedzę!

Pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne w końcu czerwca 1956 miały miejsce w:

Wrocławiu

Gdańsku

Poznaniu

Katowicach